Jawatankuasa Rendah Alatan dan Perubatan 

 Pengerusi:         Encik Mahadi Hj Ibrahim

Setiausaha:       Encik Jamil hj Ismail

Ahli      :           Encik Zaharul-Lail Alang Lateh

                        Encik Suhairi Abdullah